About / Hakkında

Sanayileşme ve kentleşmenin paralel bir seyir izlemediği toplumlarda ortaya çıkan gecekondular Yavuz Ayhan’nın dışavurumcu resimlerinin ana temasını oluşturmaktadır. Gecekondular yapıyla içinde yaşayanların ilginç bir şekilde biçimsel olarak bütünleştiği mekanlardır. Kente eklemlenmeye çalışan fakat bir türlü kent tarafından emilemeyen, etrafı çevrelenmiş sitelerin kurulmasıyla ötekileşen, ötekileştikçe biçim değiştiren bir olgudur. Bir paradox olarak, içinde yaşayanları kentten, toplumdan ötekileştirirken özgür  kılmakta, duygusal olarak yakınlaştırmakta ve bir araya gelerek bir doku oluşturmaktadır. Bu doku, farklı farklı yaşam hikayelerinin oluşturduğu bir kolajdır.  Yavuz Ayhan da öğretmen olan bir babanın çocuğu olarak 18 yaşına kadar bu doku içinde büyümüş   apartman hayatına geçtiğinde geçmişe, gecekondu hayatının özgürlüğüne, insanların yakınlığına ve naifliğine duyduğu özlem de bir o kadar artmıştır. Yavuz Ayhan resimlerinin ana temasını oluşturan gecekondu imgeleriyle  romantik ve dışavurumcu bir tavırla, belleğiyle  bağ kurmakta, belki de büyük  boyutlu tuvaller üzerinde çalışarak, resim aracılığıyla eski özgürlüğünü tekrar hissetmeye çalışmaktadır.

Yrd.Doç.Dr. Bengü BATU

YAVUZ AYHAN

 • 1981   Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı.
 • 2001   Hacettepe Üniversitesi G.S.F. Resim Bölümüne girdi.
 • 2005   Yılında Hacettepe Üniversitesi G.S.F. Resim Bölümü Zafer GENÇAYDIN atölyesinden  mezun oldu.
 • 2006   Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tezli yüksek lisans eğitimine başladı.
 • 2007 Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde resim öğretmeni olarak göreve başladı.
 • 2009 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi G.S.F. Resim Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı.
 • 2010 Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tezli yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Halen Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

KİŞİSEL SERGİLER

 • 2016   “Denge” Resim Sergisi (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi/İzmir)
 • 2015   “Kenetlenme” Resim Sergisi (Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi)
 • 2009    “Fark etme” Resim Sergisi (İş Bankası Konak Sanat Galerisi/İzmir)
 • 2008    “Karşılaşma” Resim Sergisi, (Ziraat Bankası Mithatpaşa Sanat Galerisi/ Ankara)

ÖDÜLLER

 • 2012 Mustafa Ayaz Müzesi Vakfı II. Gençler Arası Resim Yarışması Mansiyon Ödülü

YARIŞMALI SERGİLER 

 • 2014 Yunus Ensari Resim Yarışması Sergisi (Platform A Sanat Galerisi/Ankara)
 • 2014 36. Dyo Resim Yarışması
 • 2014  9. Çanakkale Resim Yarışması
 • 2013  Ege Art 5. Uluslar Arası Sanat Günleri( İzmir, Ege Üniv. AKM)
 • 2007   Artforum Resim Yarışması Sergisi , Ankara ( AKM )
 • 2007   7. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi,  Ankara
 • 2006   TEB 50. yıl Resim Yarışması Sergisi , Ankara, İstanbul, İzmir, Adana.
 • 2006   6. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, Ankara
 • 2006   Dışişleri Bakanlığı Genç Sanatçılar Resim Yarışması (Dışişleri Bakanlığı Sanat Galerisi)
 • 2005   85. Yıl Milli Egemenlik Resim Sergisi( T.B.M.M. Şeref Holü/Ankara)
 • 2005   5. Şefik Bursalı Resim Sergisi ( Devlet Resim Heykel Müzesi Sanat Galerisi/ Ankara)

 KARMA SERGİLER

 • 2015 Karma II Resim-Heykel Sergisi (Platform A Sanat Galerisi/Ankara)
 • 2011 GÖRSED “Çocuk Olmak Resim Sergisi” (Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Mustafa Ayaz Vakıf Müzesi /Ankara
 • 2011 Grup Siyah Resim Sergisi (Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Mustafa Ayaz Vakıf Müzesi /Ankara)
 • 2010 BKÜB Öğretim Elemanları Sergisi (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sergi Salonu)
 • 2010  Büyük Buluşma Resim Sergisi (Gazi Üniversitesi Müzesi )
 • 2009  BKÜB Öğretim Elemanları Sergisi (Sakarya Üniversitesi Sergi Salonu)
 • 2009 “Bozkır Türküsü” Resim Sergisi (Helikon Sanat Galerisi/ Ankara)
 • 2008  “Seyir Deneyimleri” Resim Sergisi (Çağdaş Sanatlar Vakfı Sanat Merkezi / Ankara)
 • 2007  “Şüpheyi Askıya Almak”  Resim Sergisi,  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri  Fakültesi Resim-iş Bölümü Sergi Salonu
 • 2006   Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi (Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi)
 • 2006   Grup Siyah Resim Sergisi (Ziraat Bankası Mithatpaşa Sanat Galerisi/ Ankara)
 • 2005   Grup Siyah Resim Sergisi (Devlet Güzel sanatlar Galerisi/Ankara)
 • 2004   Gençlik Sergisi (Devlet Resim Heykel Müzesi Sanat Galerisi/Ankara)
 • 2003   Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri resim sergisi (Hacettepe Üniversitesi / Beytepe)
 • 2003   Hacettepe Üniversitesi GSF Öğrencileri Desen Sergisi (Hacettepe Beytepe kampusü)

Comments are closed.